SVAZ PLASTIKÁŘSKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY

ASSOCIATION OF PLASTICS INDUSTRY OF THE CZECH REPUBLIC

Šolínova 7, 16608 Praha 6

Tel: +4202 24353584

Fax:+4202 24353519

E-mail: Info@klok.cvut.cz

 

 

2010 SPP ČR