SVAZ

PLASTIKÁŘSKÉHO PRŮMYSLU ČR

 

·         Svaz plastikářského průmyslu ČR (SPP ČR) vznikl jako profesní organizace a zahájil svoji činnost v roce 1992.

·         V současné době sdružuje zpracovatele termoplastů, výrobce a distributory plastů a výzkumné organizace v plastikářské oblasti.

·         Svaz plastikářského průmyslu ČR je členem Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

·         Hlavním cílem svazu je poskytovat informace pro zpracovatele plastů, vykonávat dohled nad odborným výkonem podnikatelské činnosti svých členů podle obecně závazných právních předpisů, organizování vzdělávací činnosti při zajištění profesního vzdělávání a forem rekvalifikace, řešení problémů v oblasti životního prostředí, ekologie, zabezpečovat propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti členů SPP ČR.

·         Sekretariát SPP ČR poskytuje pomoc při jednání svých členů s orgány státní správy, ministerstvy; poskytuje konzultace při předkládání projektů strukturálních fondů apod.

·         Svaz vydává čtvrtletně Zpravodaj SPP ČR, který informuje členy o práci představenstva, o nejnovějších informacích v oblasti legislativy, o připravovaných výstavách a konferencích, uveřejňuje expertízy, normy, rešerše odborných článků ze zahraničních časopisů atd. Členové mohou bezplatně zveřejňovat inzeráty svých firem.

·         SPP ČR provádí analýzy importu a exportu plastů, spotřeby plastů a trhu a výsledky prezentuje na konferencích a seminářích.

·         SPP ČR byl od roku 1994 členem Evropské asociace zpracovatelů plastů EuPC se sídlem v Bruselu.

·         Svaz plastikářského průmyslu je členem Profesní unie Hospodářské komory České republiky. Po přijetí do SPP ČR se člen stává automaticky členem Hospodářské komory a získá kartu člena, která opravňuje ke slevám na akcích pořádaných pod záštitou HK ČR (poplatek za člena HK ČR, pokud není členem SPP ČR, je min. 5.000 Kč).

·         Členové svazu platí členské příspěvky podle ročního obratu firmy. Minimální částka členského příspěvku činí 3.000 Kč ročně. Podle nového daňového zákona jsou členské příspěvky uznávány jako nákladová položka.

·         SPP ČR dostává informace z technických normalizačních komisí TNK52 “Plasty” a TNK131 “Potrubní systémy z plastů”, které se zabývají technickou harmonizací v oblasti plastů a kompozitů. Svaz je členem těchto komisí a vyjadřuje se, jakou formou mají být přebírány mezinárodní normy v ČR (ISO, CEN), projednává nové normy o kompozitech na zasedáních ISO .

·         Členství ve svazu poskytuje možnost diskuze o provozních problémech přímo na jednáních valné hromady či na pravidelně konaných konferencích.

·         Svaz pořádá konference o plastech a kompozitech, které jsou zaměřeny na informace o nových materiálech a technologiích, na nové požadavky na zpracování plastů v souvislosti s novou legislativou, harmonizovanou s EU. Členové SPP ČR platí snížené vložné.